Sairat Zaala Ji Video Song Lyrics- Sairat Movie

https://www.youtube.com/watch?v=AQ-P5RR7r40 Sairat Zaala Ji lyrics अलगुज वाजं नभात भलतंच झालंया आज अलगद आली मनात पहीलीच तरनी ही लाज होऽऽ आगं झनानलं काळजामंदी आन् हातामंदी हात आलं जी सैराट झालं जी…

Continue Reading
Close Menu