Dilbaro Video Song – Raazi

https://youtu.be/WqUXVw0WlXc Dilbaro Song Lyrics ब छसे ख़ानमूज कूर द्यु म रुखसात म्यान बोय जानो ब छसे ख़ानमूज कूर द्यु म रुखसात म्यान बोय जानो ब छसे ख़ानमूज कूर उंगली पकड़…

Continue Reading
Close Menu